top of page

Velkommen til Bogeypokalen!


Velkommen til Bogeypokalen 2020!

Dette blir årets første ordinære klubbturnering, som arrangeres lørdag 16.mai. Turneringen blir tilpasset koronasituasjonen og gjeldende retningslinjer på arrangementstidspunktet.

Vi kan også bekrefte at Pinsepokalen avholdes mandag 1.juni. Mer informasjon om de andre klubbturneringene kommer forløpende. Det er fortsatt uavklart om hva som skjer med de regionale turneringene.


Påmelding/mer info

83 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page