Lokale regler

Lokale regler/Ballplassering Bergen Golfklubb fra 6.8.21 (pdf)

Tillegg til lokale regler pr. 22.5.21:

  • OPPFORDRING TIL Å IKKE BRUKE DRIVER Alle spillere, spesielt menn over 15 år, oppfordres på det sterkeste til å IKKE bruke driver på utslaget på hull 7/16 og hull 8/17 pga veier/bebyggelse på utsiden av golfbanen. Alle spillere anbefales å bruke jernkølle på disse utslagene, og til å spille hullet på en mest mulig konservativ og fornuftig måte. Det er ditt ansvar om ballen du slår skader noe eller noen på utsiden av golfbanen. Takk for at du følger disse rådene!