Lokale regler

Lokale regler pr.2.06.19 Bergen Golfklubb (som PDF)

Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.

Ballplassering

Når en spillers ball ligger i en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere (fairway og fringe), kan spilleren plassere ballen innenfor 1 køllelengde(ikke nærmere hullet). Ballen må markeres før den løftes.

Definere banens grenser (A-1)  
Hvite staker, gjerder og/eller hvite linjer definerer banens grenser.

Straffeområder (Regel 17) (B-1)
Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer. Det røde straffeområde på markert på høyresiden av hull 5/14 strekker seg uendelig til høyre.

Droppesone (E-1.1)
Som en ekstra fritaksmulighet for straffeområdet på hull 1/10, 5/14 (inkluderer straffeområdet rett foran gul tee) og 9/18, kan en spiller droppe en ball i droppesonen ved å legge til ett straffeslag(Droppesonen på hull 5/14 er på rød tee). Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3. 

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: generell straff etter regel 14.7 a.

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (Regel 16) (F-1)
Grunn under reparasjon (GUR)

  1. Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.

  2. Fjell i dagen i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere eller innenfor en avstand på to køllelengder fra området klippet i fairwayhøyde eller lavere.

  3. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.

  4. Steinfylte dreneringsgrøfter, inkludert sandfylte/nysådde grøfter/områder på hull 5/14 og 6/15.

 

Anmerkning:
Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene c.-d.

Uflyttbare hindringer
150-metersmerker og andre avstandsmerker.

Spilleforbudsområder(i unormale baneforhold) (E-8.1)
Området definert med blå staker med hvit topp er et spilleforbudsområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudsområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f.

Ball forandret retning av luftledning(E-11)
Dersom en ball som treffer en luftledning (eller tilhørende stolpe(r) inkludert festeanordninger). Slaget må annulleres og spilles på nytt.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Informasjon:
Alle avstandsangivelser er til senter av greenen. 
Estimert tid 9 hull: 2:10 / 18 hull: 4:20

 

 

1/1
Kontakt oss:
Tlf Proshop/Administrasjon: 55 19 91 80
E-post: info@bgk.no
Besøksadresse:
Ervikveien 120 
5106 Øvre Ervik
Postadresse:
Postboks 4-Øvre Ervik
5876 Bergen
  • Facebook - White Circle