Bli medlem i Bergen Golfklubb/ Kontingenter 2020

Velkommen som medlem i Bergen Golfklubb!

Kontingenter 2021:

Kontingenten for 2021 blir vedtatt av medlemmene på årsmøtet i februar 2021. Kontingenten blir sendt ut på e-post til medlemmene i etterkant av årsmøtet.

Utmelding av klubben:

En utmelding av Bergen Golfklubb for 2021, eller endring av medlemskap til en rimeligere kontingentgruppe, må være sendt skriftlig til klubben på info@bgk.no innen 31.12.20. Er ikke evt. endringer registrert innen dette, må man betale kontingenten for 2021-sesongen.

Dette er i henhold til Bergen Golfklubbs / NIFs lover.

Les mer

Medlemskap og kontingenter 2020

Noter til kontingenter:

A        Gjelder også studenter med betalt semesteravgift t.o.m. det året de fyller 26 år.
 

B     Tre 9 hulls greenfee er inkludert i kontingenten. Utover dette er det kr 150 i rabatt på ordinære greenfeepriser for alle i Aktiv greenfee 24 år+, mens medlemmer i Aktiv greenfee 13-23 år betaler halv greenfee ift ordinære priser.​

C          Har ingen spillerett på banen

D         Det betales ikke innmeldingsavgift når man går direkte fra fakturagruppe Aktiv 20-23 år til Aktiv 24 år+. For de som har vært medlem i fakturagruppen Årskort 24 år+ i fire år eller mer regnes innmeldingsavgiften som innbetalt og man overføres til Aktiv 24 år +. Innmeldingsavgiften er gjeldende så lenge man er kontinuerlig medlem av klubben (minimum Passiv-medlem)

 

Diverse informasjon om medlemskap/kontingenter:

 • Kontingenten for 2020 ble vedtatt av medlemmene på årsmøtet den 20.2.20. Kontingenten faktureres på e-post til medlemmene etter årsmøtet.

 • Del opp betalingen av kontingenten Les mer

 • VTG-medlemskapet gjelder kun for helt nye golfspillere som tar VTG-kurs på Bergen Golfklubb; uten tidligere medlemskap i en golfklubb og/eller med tidligere registrert handicap. Fra 2021 gjelder vanlige kontingenter. Dette medlemskapet fortsetter automatisk som Aktiv Greenfee i 2021 om ikke klubben mottar annen beskjed eller utmeldelse innen 31.12.20. Oppgradering til Årskort eller Aktiv er alltid mulig.

 • Alle medlemmer spiller fritt på vinterbanen (på vintergreener fra oktober-april).

 • Aktiv og Årskort er helt like medlemskap, men med to forskjellige betalingsmetoder: Aktiv er en "gammel" modell med innmeldingsavgift og "lavere" årskontigent, mens Årskort er en "ny "modell uten innmeldingsavgift men med litt "høyere" årskontigent.

 • Kontingentene inkluderer kontigenter/avgifter til Norges Golfforbund på kr 418 pr.medlem 20 år og eldre i 2020

 • Alle medlemskapene er løpende inntil skriftlig oppsagt.Som medlem i Bergen Golfklubb er man forpliktet til å følge Bergen Golfklubbs og NIFs lover. Dette inkluderer at utmelding av klubben/overgang til rimeligere fakturagruppe må meddeles klubben skriftlig innen 31.12. inneværende år,  ellers vil man bli påkrevd kontingent i samme fakturagruppe påfølgende år.

 • Bergen Golfklubb samarbeider med Send Regning/Golfbox for fakturering av kontigentene, og Lindorff for evt. innkrevning av ubetalte kontigenter iht Norges Idrettsforbunds/Bergen Golfklubbs lover.

 • Forsikringsordning for medlemmer er igjennom Norges Golfforbud. Se mer på golfforbundet.no

 • Personvernerklæring Bergen Golfklubb

 • Lover for Bergen Golfklubb

1/1
Kontakt oss:
Tlf Proshop/Administrasjon: 55 19 91 80
E-post: info@bgk.no
Besøksadresse:
Ervikveien 120 
5106 Øvre Ervik
Postadresse:
Postboks 4-Øvre Ervik
5876 Bergen
 • Facebook - White Circle