Bli medlem i Bergen Golfklubb/ Kontingenter

Medlemskontingenter 2022

Reduserte kontingenter:
Fra 1.september 2022 er det 70% rabatt på alle medlemskontingentene, med unntak av Aktiv Greenfee 20-26 årAktiv Greenfee 27 år+ og Passiv, som har 50%.
Prisene justeres ved fakturering/betaling av kontingentene.
F.eks koster Aktiv 27 år + kr 1890 fra 1.september.
Aktiv 27 år +                                                        Kr 6300

Fritt spill.

Aktiv 23-26 år                                                      Kr 4500

Fritt spill.

Aktiv 20-22 år                                                      Kr 3400

Fritt spill.

Junior 13-19 år                                                    Kr 2100

Fritt spill.

Junior 7-12 år                                                      Kr 1400

Fritt spill.

Junior 0-6 år                                                          Kr 200

Fritt spill.

Aktiv Greenfee 27 år +                                       Kr 2500

50% rabatt på ordinær greenfee.

Aktiv Greenfee 20-26 år                                    Kr 1300

50% rabatt på ordinær greenfee.

Passiv                                                                   Kr 1300

Kun lokal spillerett på BGK, mot ordinær greenfee.


Diverse informasjon om medlemskap/kontingenter:

 • Kontingenter og vilkår for 2022 ble vedtatt av medlemmene på årsmøtet den 22. februar 2022.
  Faktura for kontingenter blir sendt ut på e-post til medlemmene i dagene etter årsmøtet.
  Nye medlemmer som melder seg inn får tilsendt faktura på e-post når man blir registrert som medlem i Golfbox.

 • Alle medlemskap er løpende inntil skriftlig oppsagt.
  Som medlem i Bergen Golfklubb samtykker man til å følge Bergen Golfklubbs og NIFs lover.
  Dette inkluderer at utmelding av klubben/overgang til rimeligere fakturagruppe må meddeles klubben skriftlig innen 31.12 inneværende år, ellers vil man bli påkrevd kontingent i samme fakturagruppe påfølgende år.

 • Aldersbestemte medlemskap følger vanlig praksis for norsk idrett. Det er alderen man fyller i løpet av inneværende år som avgjører aktuell kategori. 

 • Del opp betalingen av kontingenten. Les mer

 • Helt ny golfspiller? Les mer om Veien til Golf-kurs som inkluderer medlemskap.
  Dette tilbudet gjelder kun for helt nye golfspillere som ikke tidligere har hatt et medlemskap i en golfklubb, etablert handicap, e.l.

 • De som var VTG-medlem foregående år blir automatisk satt som Aktiv Greenfee 27+, Aktiv Greenfee 20-26 eller juniormedlem (avhengig av alder) såfremt ikke klubben får annen beskjed.
  Man kan når som helst oppgradere Aktiv Greenfee og Passiv til medlemskap med fritt spill.

 • Alle medlemmer kan bestille startider i Golfbox 7 dager i forveien på Bergen Golfklubb.
  Man spiller fritt på vinterbanen (på vintergreener fra oktober-april) og kan booke tider i klubbens golfsimulator i Eidsvåg Fabrikker. Priser/medlemsrabatter

   

 • Kontingenten inkluderer avgifter til Norges Golfforbund på kr 418 pr.medlem 20 år og eldre. Medlemmer over 20 år mottar bladet Norsk Golf (ett eksemplar per husstand).
  Alle nye medlemmer mottar "Golfkortet" fra NGF.

 • Bergen Golfklubb samarbeider med Send Regning/Golfbox for fakturering av kontingenter, og Lindorff for evt. innkrevning av ubetalte kontingenter iht NIFs/Bergen Golfklubbs lover.

 • ​Medlemmer med fritt spill (med unntak av VTG-medlemskap), har 2 gratis runder på Grini Golfklubb i Oslo.