Bli medlem i Bergen Golfklubb/ Kontingenter 2021

Medlemskontingenter 2021

Aktiv 24 år +                                                        Kr 6100

Voksne 24 år +, fritt spill.

Aktiv 20-23 år                                                      Kr 4350

Studenter t.o.m. 26 år. Aldersbestemt, fritt spill.

Junior 13-19 år                                                    Kr 2050

Aldersbestemt, fritt spill.

Junior 7-12 år                                                      Kr 1350

Aldersbestemt, fritt spill.

Junior 0-6 år                                                          Kr 200

Aldersbestemt, fritt spill.

Aktiv Greenfee 24 år +                                       Kr 2800

3 runder x 9 hull er inkludert. Deretter kr 150 i rabatt på greenfee.

Aktiv Greenfee 13-23 år                                    Kr 1650

Studenter t.o.m. 26 år. 3 runder x 9 hull er inkludert. Deretter betales halv greenfee.

Passiv                                                                   Kr 1250

Har kun lokal spillerett på BGK, mot ordinær gjestegreenfee.

Diverse informasjon om medlemskap/kontingenter:

 • Kontingentene for 2021 ble vedtatt av medlemmene på årsmøtet 18.februar 2021. Kontingentene blir sendt ut på e-post til medlemmene i slutten av februar.

 • Alle medlemskapene er løpende inntil skriftlig oppsagt. Som medlem i Bergen Golfklubb er man forpliktet til å følge Bergen Golfklubbs og NIFs lover.
  Dette inkluderer at utmelding av klubben/overgang til rimeligere fakturagruppe må meddeles klubben skriftlig innen 31.12. inneværende år,  ellers vil man bli påkrevd kontingent i samme fakturagruppe påfølgende år.

   

 • Medlemmer i kategoriene Aktiv 24 år + og Aktiv 20-23 år kan dele opp betalingen av kontingenten. Les mer

 • Helt ny golfspiller? Les mer om Veien til Golf-kurs som inkluderer medlemskap i 2021. Dette tilbudet gjelder kun for helt nye golfspillere som ikke tidligere har hatt et medlemskap i en golfklubb, har hatt etablert handicap e.l.

 • De som var VTG-medlem i 2020 blir satt som Aktiv Greenfee 24 år +, Aktiv Greenfee 13-23 år eller som juniormedlemmer (avhengig av alder) om ikke klubben får annen beskjed. Man kan når som helst oppgradere medlemskapet til Aktiv 24 år + eller Aktiv 20-23 år.

 • Studenter må hver år bekrefte at de er student for å få studentkontingent på Aktiv 20-23 år og Aktiv Greenfee 13-23 år. Kopi av studentbevis sendes til info@bgk.no

 • Alle medlemmer kan bestille startider i Golfbox 7 dager fremover på Bergen Golfklubb. Alle spiller fritt på vinterbanen (på vintergreener fra oktober-april) og kan booke tider i klubbens golfsimulator i Eidsvåg Fabrikker. Priser/medlemsrabatter
   

 • Kontingentene inkluderer kontigenter/avgifter til Norges Golfforbund på kr 418 pr.medlem 20 år og eldre i 2021. Medlemmer over 20 år mottar bladet Norsk Golf (ett eks. pr. husstand). Nye medlemmer mottar "Golfkortet" fra NGF.

 • Bergen Golfklubb samarbeider med Send Regning/Golfbox for fakturering av kontingentene, og Lindorff for evt. innkrevning av ubetalte kontigenter iht Norges Idrettsforbunds/Bergen Golfklubbs lover.

 • Alle medlemmer (med unntak av de med medlemskapet Aktiv Greenfee 24 år +, Aktiv Greenfee 13-23 år, Passiv og VTG-medlemskap), har 2 gratis runder på Grini Golfklubb i Oslo.