top of page

Bli medlem i Bergen Golfklubb/ Kontingenter 2024

Medlemskontingenter 2024

Kontingentene for 2024 ble vedtatt av medlemmene på årsmøtet i 21. februar 2024.
Faktura for medlemskap 2024 sendes ut på e-post til medlemmene i begynnelsen av mars. 

Nye medlemmer for 2024 kan sende inn innmeldingsskjema etter 1.1.24 og man registreres fortløpende i medlemsregisteret/Golfbox. Faktura sendes på e-post.

Les om Endringer i inntak av nye medlemmer i 2024

Utmeldinger for 2025-sesongen må sendes på info@bgk.no innen 31.12.24

Fra 16.juli 2024 er det 30% rabatt på de ordinære prisene på medlemskontingentene.
F.eks vil Aktiv 27 år + koste kr 4830 med 30% rabatt.
Merk at det er den ordinære prisen som står på 
innmeldingsskjemaet.
Rabatten trekkes fra ved fakturering/betaling i proshopen.
Aktiv 27 år +                                                        Kr 6900

Full spillerett på bane / Fritt spill.

Aktiv 23-26 år                                                      Kr 4800

Full spillerett på bane / Fritt spill.

Aktiv 20-22 år                                                      Kr 3700

Full spillerett på bane / Fritt spill.

Junior 13-19 år                                                    Kr 2300

Full spillerett på bane / Fritt spill.

Junior 7-12 år                                                      Kr 1500

Full spillerett på bane / Fritt spill.

Junior 0-6 år                                                          Kr 200

Full spillerett på bane / Fritt spill.

Aktiv Greenfee 27 år +                                       Kr 2700

50% rabatt på ordinær greenfee.

Aktiv Greenfee 20-26 år                                    Kr 1500

50% rabatt på ordinær greenfee.

Passiv                                                                   Kr 1600

Betaler ordinær greenfee ved spill på banen.


Diverse informasjon om medlemskap/kontingenter:

 • Kontingenter og vilkår ble vedtatt av medlemmene på årsmøtet den 21. februar 2024.

 • Alle medlemskap er løpende inntil skriftlig oppsagt.
  Som medlem i Bergen Golfklubb samtykker man til å følge Bergen Golfklubbs og NIFs lover.
  Dette inkluderer at utmelding av klubben/overgang til rimeligere fakturagruppe må meddeles klubben skriftlig innen 31.12 innevær
  ende år, ellers vil man bli påkrevd kontingent i samme fakturagruppe påfølgende år.

 • Aldersbestemte medlemskap følger vanlig praksis for norsk idrett. Det er alderen man fyller i løpet av inneværende år som avgjører aktuell kategori. 

 • Alle medlemskapene har både lokal spillerett (mulighet for spill på Bergen Golfklubb ift. vilkårene i medlemskapet man har valgt) og nasjonal spillerett (mulighet for spill på andre baner/klubber mot greenfee). For Passiv er dette nytt fra 2024.

 • Del opp betalingen av kontingenten. Les mer

 • Helt ny golfspiller? Les mer om Veien til Golf-kurs som inkluderer medlemskap.
  Dette tilbudet gjelder kun for helt nye golfspillere som ikke tidligere har hatt et medlemskap i en golfklubb, etablert handicap, e.l.

 • De som var VTG-medlem foregående år blir automatisk satt som Aktiv Greenfee 27+, Aktiv Greenfee 20-26 eller juniormedlem (avhengig av alder) såfremt ikke klubben får annen beskjed.
  Man kan når som helst oppgradere Aktiv Greenfee og Passiv til medlemskap med full spillerett/fritt spill.

 • Alle medlemmer kan bestille startider i Golfbox 7 dager i forveien på Bergen Golfklubb.
  Man spiller fritt på vinterbanen (på vintergreener fra oktober-april) og kan booke tider i klubbens golfsimulator i Eidsvåg Fabrikker. Priser/medlemsrabatter

   

 • Kontingenten inkluderer avgifter til Norges Golfforbund på kr 436,3 pr.medlem 20 år og eldre. Medlemmer over 20 år mottar bladet Norsk Golf (ett eksemplar per husstand).
  Alle nye medlemmer mottar "Golfkortet" fra NGF.

 • Bergen Golfklubb samarbeider med Send Regning/Golfbox for fakturering av kontingenter, og Lindorff for evt. innkrevning av ubetalte kontingenter iht NIFs/Bergen Golfklubbs lover.

bottom of page