Booking/Greenfee

Booking av starttider:
Fra 23.oktober 2021 er banen åpen med vintergreener.
Les mer om spill på vinterbanen, inkludert gjestespill/greenfee.
Booking/Greenfee sesongen 2021:
Starttider bookes i Golfbox eller på tlf. 55199180 eller på e-post info@bgk.no
 
Medlemmer kan booke startider 7 dager i forveien.

Gjestespillere kan booke starttider 4 dager i forveien.
Det kan bookes 9 hull eller 18 hull. Standard er 9 hull. 
18 hull må aktivt velges om man ønsker det. Rundetiden er etter 2 timer og 10 minutter.
I Golfbox-appen kan man kun velge 9 hulls runder. Skal du spille 18 hull må du booke 9 hull to ganger.
Alle spillere skal bekrefte sin starttid i proshopen før utspill fra hull 1. Om man ikke gjør dette kan man miste sin starttid/flettetid for 18 hull.

-Gjestespillere/greenfeespillere med hcp 36,0-54 kan kun bookes i flighter hvor det er minst èn spiller som har hcp 35,9 eller lavere (medlem eller gjestespiller/greenfeespiller).

-Gjelder ikke juniorspillere.

-For å booke inn greenfeespillere med hcp 36,0 til 54 sammen med spillere med hcp under 35,9 må man ringe proshopen på tlf. 55199180.

-Max. tre spillere med hcp 36,0-54 kan spille i samme flight.

-Summen av handicapet i en flight kan være max.170.

-Det har de siste årene ikke vært noen begrensninger på dette, men klubben har hatt tilsvarende regler tidligere.

-Proshopen han godkjenne at flere enn 3 spillere med hcp 36,0-54 spiller i samme flight og at summen av handicapet overstiger 170 om man spiller på tidspunkter hvor det er få andre spillere på banen.

Greenfee 2021:
Greenfeeprisene som vises ved booking i Golfbox er standardpris for 18 hull. Riktig pris ved spill av 9 hull, eventuelle rabatter, gratisrunder o.l. vil ikke fremkomme i bookingen. Dette ordnes ved betaling i proshopen / med Vipps. (Se komplett prisliste under)
Greenfee skal alltid betales i proshopen når den er åpen.
Vipps skal kun brukes utenom åpningstiden til proshopen.
Vipps: Bergen Golfklubb #12775
Gjester/Guests:
9 hull   Kr 350
18 hull Kr 470
Medlemmer BGK/Members (m/Aktiv Greenfee):
9 hull   Kr 200
18 hull Kr 320

Alle greenfeepriser: