top of page

Booking/Greenfee

Velkommen til Bergen Golfklubb!
Greenfee 2024
Hverdager fra kl. 12.00, helger og helligdager:
 
9 hull   Kr 390
18 hull Kr 650
Hverdager t.o.m kl. 11.50:
 
9 hull   Kr 330
18 hull Kr 550
 • Bergen Golfklubb har forhåndsbetaling av greenfee, dvs. man betaler samtidig som runden bookes i Golfbox.
 • Medlemskapene Aktiv Greenfee 20-26 år og Aktiv Greenfee 27 år + har 50 % rabatt på ordinære greenfeepriser. Medlemmer i Bergen Golfklubb med medlemskapet Passiv betaler ordinær greenfee.
 • Juniorer har 50% rabatt på ordinære greenfeepriser.
 • Juniorer fra de lokale samarbeidsklubbene betaler kr 84 for 9 hull og kr 140 for 18 hull.  (Forutsetter at juniorens klubb har registrert spilleren i ordningen)
 • Medlemmer i Bergen Golfklubb som booker og forhåndsbetaler for sine gjester har kr 50 (18 hull) og kr 30 (9 hull) i rabatt på ordinære priser.
 
Mer informasjon om booking/greenfee:
 • Players without access to the bookingssystem Golfbox can book teetimes on tlf. 55199180 or on e-mail info@bgk.no, three days in advance.
 • Medlemmer kan booke starttider 7 dager i forveien. 
  Gjestespillere kan booke starttider 3 dager i forveien.
   
 • Det kan bookes 9 hull eller 18 hull. Standard er 9 hull. 18 hull må aktivt velges om man ønsker det. Rundetiden er 2 timer og 10 minutter. 
 • Last ned "Gimme": hele Norges golf-app for booking av starttider, baneguide, turneringer m.m. Link til nedlasting
 • Alle spillere skal bekrefte sin starttid i proshopen før utspill fra hull 1.
  Om man ikke gjør dette kan man risikere "noshow" og 
  miste sin starttid/flettetid for 18 hull.

   
 • Max. tre spillere med hcp 36,0-54 kan spille i samme flight og summen av handicapet i en flight kan ikke overstige 170.
   

 • Proshopen kan godkjenne at flere enn 3 spillere med hcp 36,0-54 spiller i samme flight og at summen av handicapet overstiger 170, om man spiller på tidspunkter hvor det er få andre spillere på banen.

bottom of page