top of page

Endringer i inntak av nye medlemmer i 2024

Updated: Nov 28, 2023

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli økning i medlemmassen utover dagens nivå.


For øyeblikket er det totalt 1365 medlemmer i Bergen Golfklubb, hvorav ca. 1200 er 20 år +.

Resten er juniormedlemmer. Juniorer (t.o.m. 19 år i 2024) omfattes ikke av inntaksstoppet og de kan melde seg inn når de ønsker i løpet av 2024.


Normalt sett melder 10-15% av medlemmene seg ut ved nyttår (ca. 120-150 stk.), så i praksis vil det si at det kan meldes inn like mange i 2024 som melder seg ut ved nyttår.


Inntaksstoppet av medlemmer begrunnes med det økte antall runder som spilles årlig på Bergen Golfklubb og tilgjengeligheten på starttider m.m. I 2023 ble det spilt ca. 4000 flere runder enn i 2022, totalt ca. 24,000 runder.


Det vil også innføres andre tiltak for å øke kapasiteten på tilgjengelige starttider for medlemmene: endringer i greenfeespill, endringer på Veien til Golf-kurs, turneringer osv.


Alle tiltakene er basert på en totalvurdering av all aktivitet på banen, så endringene kan justeres igjen på senere tidspunkt om forholdene tilsier det.


De medlemmene som melder seg ut ved nyttår bør være obs på at de ikke nødvendigvis kan melde seg inn igjen når som helst i 2024, eller senere år.


Det innføres venteliste når grensen for det totale antall medlemmer er nådd.


Vedtaket til styret er gjort med bakgrunn i sak 1 fra årsmøtet 2022, hvor styret fikk fullmakt til å gjøre tiltak når den totale medlemsmassen overstiger 1300 medlemmer.


312 views0 comments

Recent Posts

See All

Reduserte åpningstider 18-21.juli

I perioden torsdag 18.juli t.o.m. søndag 21.juli blir det reduserte åpningstider i proshop/klubbhus: Torsdag 18.juli: kl. 10-18 Fredag 19.juli: kl. 10-18 Lørdag 20.juli: kl. 10-17 Søndag 21.juli: kl.1

Comments


bottom of page