top of page

Del opp betalingen av kontingenten


Medlemmer som har medlemskap med fritt spill, kan dele opp innbetalingen av kontingenten i tre deler: ved forfall (mars), 15.april og 15.mai.

Man deler summen i tre og betaler inn på det KID-nr som sto på orginalfakturaen på alle innbetalingene.

Send en e-post til info@bgk.no om du ønsker denne ordningen med oppdeling av kontingenten.

Kontingentene for 2023 vedtas på årsmøtet 22.februar og blir sendt ut på e-post til medlemmene i begynnelsen av mars.


Les mer

250 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page