top of page

Full sommer under Pinsepokalen


Pinsepokalen ble arrangert under nydelige forhold på Bergen Golfklubb andre pinsedag. Fullt startfelt og en tørr og fin bane.


Vinnerne ble:

Klasse A (Hcp opp til 18):

1.Frode Johannesen 2.Edvard Høyland 3.Eirik Eikeland (Bildet er av de tre premievinnerne i klasse A)

Klasse B (Hcp 19-54): 1.Gjermund Lotsberg 2.Julie Børilden 3.Margrethe Kvalvåg

Klasse C (Juniorer): 1.Simen Johannessen 2.Tobias Schjelderup 3.Andreas Stald

Ved likt poengsum/score er det den med lavest spillehandicap som går foran. Alle klassevinnerne vant en Ping Glide 3.0 wedge. Premiene kan hentes i proshopen.

Resultater

117 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page