top of page

Frist for utmeldingEn utmelding av Bergen Golfklubb for 2021, eller endring av medlemskap til en rimeligere kontingentgruppe, må være sendt skriftlig til klubben på info@bgk.no innen 31.12.20. Er ikke evt. endringer registrert innen dette, må man betale kontingenten for 2021-sesongen.

Dette er i henhold til Bergen Golfklubbs / NIFs lover. Dette står også opplyst om på innmeldingsskjemaet man fyller ut når man melder seg inn.

De medlemmene som hadde VTG-medlemskap som utgår i 2020 blir satt til Aktiv Greenfee 24+ (evt. som Junior eller Aktiv 13-23 år) i 2021 om klubben ikke mottar annen beskjed. En oppgradering til medlemskap med "fritt spill" (Aktiv 24 år + ,Årskort 24 år+ eller Aktiv 20-23 år kan man selvfølgelig gjøre når som helst. Kontingentene for 2021 blir fastsatt av medlemmene på årsmøtet i februar 2021.

220 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page