top of page

Dressing/sanding av fairwayene


Denne uken utføres det sanding/dressing av fairwayene på banen. Dette er et helt ordinært og nødvendig vedlikeholdsarbeid som utføres årlig. Resultatet blir et bedre spilleunderlag, bedre drenering osv. Dette arbeidet må utføres når det er tørt på banen. I en liten periode vil det være en del sand på overflaten av fairwayene, men sanden vil forsvinne gradvis. Vi minner om at det er 1 køllelengde ballplassering på fairwayene (eventuell ballplassering og de lokale reglene står alltid på infotavlen på enden av klubbhuset ved rød tee nr. 1)


80 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page