top of page

Viktig påminnelse: sikkerhetsbestemmelser på golfbanen


Det har vært flere hendelser den siste tiden hvor spillere slår ballen i retning av banemannskapet mens de jobber på banen. Dette er selvfølgelig helt uakseptabelt og kan være meget farlig for den som jobber på banen. Spilleren skal avvente med å slå slaget til banemannskapet gir tegn til at man kan slå og at de følger med. Alle som spiller må forholde seg til "Sikkerhetsbestemmelser på golfbaner i Norge":

sikkerhetsplakat-golfbaner2
.pdf
Download PDF • 82KB

301 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page