top of page

Oppdatert: integrasjon GolfBox/NIF

Updated: Oct 23, 2022

Oppdatering: NGF/NIF og har stoppet dette prosjektet inntil videre. Integrasjonen vil utføres på et senere tidspunkt, forhåpentligvis med bedre kommunikasjon og prosess. Medlemmene trenger ikke kontakte klubben for ny link e.l. Ditt medlemskap i Bergen Golfklubb har ikke blitt/ blir ikke påvirket av prosessen som har vært.


Original sak: Norges Idrettsforbund (NIF) har pålagt alle i idretten, som drifter en medlemsdatabase utenfor idrettens systemer, om å integrere (utveksle medlemsopplysninger) med idrettens sentrale database. For oss i golfen betyr det at noen av dine medlemsopplysninger (navn, adresse, kjønn, kontaktinfo etc.) som er registrert i GolfBox skal utveksles med idrettens sentrale database.


Norges Golfforbund (NGF), GolfBox og NIF har over tid jobbet med å sette opp de tekniske løsningene for å kunne utveksle informasjonen som nevnt ovenfor. Nå har vi kommet så langt i prosessen at vi er klare til å utveksle data mellom GolfBox og NIFs database.

I den forbindelse krever NIF at du som medlem i Bergen Golfklubb validerer (bekrefter) ditt medlemskap. Dette gjelder alle som ikke tidligere er validert, f.eks. gjennom et medlemskap i et annet idrettslag.


Om du ikke tidligere er validert vil du få en e-post og en sms, hvor du må svare på en av disse innen 24 timer.


Vi ber deg vennligst om å svare på denne henvendelsen så snart som mulig.


Planlagt gjennomføring er førstkommende helg, 15. / 16. oktober. Hvis du ikke mottar sms eller e-post er det fordi dine data allerede finnes og er validert hos NIF.


Vennlig hilsen

Bergen Golfklubb


Mer informasjon:


NIF Digital support for hjelp med verifiseringen:


NIF Digital support


Hvorfor må vi dele medlemsdata med NIF?

Det korte svaret på hvorfor vi og NIF må gjøre dette er at NIF er pålagt av Kulturdepartementet å ha oppdaterte elektroniske medlemsregistre.


Alle idrettslag (for vår del golfklubber) er etter forskrift vedtatt av Idrettsstyret pålagt å ha et medlemsregister. Dette kan være et medlemssystem levert av en kommersiell leverandør, forutsatt at denne har en godkjent NIF-integrasjon. I vårt tilfelle er det GOLFBOX.

GOLFBOX inneholder medlemsopplysninger som skal være oppdatert mot Idrettens Sentrale Database (ISD). Norges idrettsforbund (NIF) har et overordnet ansvar for at opplysningene er korrekte og at medlemskap kan knyttes til identifiserbare personer.

Det er grunnen til at vi nå må dele medlemsdata fra GOLFBOX med ISD.


Kulturdepartementet har pålagt NIF å ha oversikt over hvor mange unike medlemskap det er i norsk idrett. Det er ikke tilstrekkelig med antall medlemskap, men medlemskapene må også kunne knyttes til en bestemt person. NIF og underliggende organisasjonsledd mottar offentlig støtte og det er viktig at støtten gis ut fra de faktiske medlemstallene. Ved å verifisere medlemmene, reduseres risikoen for fiktive medlemskap som kan gi uberettigede offentlige midler til idretten.


Idrettens ID og verifisering

Ved opprettelse av Idrettens ID, eller innmelding til idrettslag, gjøres en kontroll mot folkeregistrerte opplysninger. Kontrollen har som formål å sikre at det er rett person som er registrert i Idrettens Sentrale Database.

NIF samler ikke inn opplysninger utover det som vurderes som nødvendig og relevant. Videre sørges det for at opplysningene i Idrettens Sentrale Database oppbevares og håndteres på en sikker og forsvarlig måte.


Personvern i idretten


Bekrefte (verifisere) medlemskapet

På denne lenken finner dere info og ser hvordan e-postene og sms'ene til medlemmene vil se ut: https://www.idrettsforbundet.no/digital/support/brukerverifisering/


Forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister


NIF Digital support


284 views0 comments

Recent Posts

See All

Uttak av spillere til Lag-NM 2024

Følgende spillere er tatt ut til å representere Bergen Golfklubb i årets Lag-NM: Lag-NM Junior Gutter Elite Fana GK 31.juli-2.august Herman Birkeland Simen Johannesen Øvrige spillere blir tatt ut i sa

To parturneringer før sommerpausen

Bergen Pairs og Bergen Greensome er de siste klubbturneringene før det blir turneringspause frem til august. Bergen Pairs spilles lørdag 29.juni. Spilleform er bestball over 18 hull, 2-mannslag. Berge

Comentarios


bottom of page