top of page

Velkommen til vinterspill på Bergen Golfklubb


Bergen Golfklubb takker alle medlemmer, gjestespillene og samarbeidspartnere

for en flott golfsesong!


Siste ordinære åpningsdag av banen er søndag 23.oktober.


Vinterbanen blir åpen fra senest onsdag 26.oktober.


Regler for vinterspill-fra 26.oktober

  • Vinterbanen er 6 hull. Hull 1-6 er åpen, hull 7-9 er stengt.

  • De ordinære greenene er stengt. Banen er åpen med «vintergreener.» (Green/flagg står ute på fairwayen)

  • Det skal brukes medbrakt matte for alle slag fra gress.Matte selges i proshopen / greenfeeboksen på utsiden av klubbhuset. Pris: kr 125/225 avhengig av type. Vippses til Bergen Golfklubb #12775

  • Det er ikke tillatt å bruke tralle.

  • Alle spillere skal være booket i Golfbox.

  • Alle medlemmer i Bergen Golfklubb kan spille fritt hele vinteren.

  • Gjestespillere betaler greenfee: kr 200 pr. dag. Juniorer: kr 50 pr. dag. Dette forhåndsbetales i Golfbox / evt. Vippses til Bergen Golfklubb # 12775

  • Vær obs på at det kan være spillere som trener på hull 4.(På mattene under taket)

  • Det er kun tillatt å stå å trene fra mattene som er under taket på hull 4, ikke andre steder på banen. Kun medlemmer kan trene på hull 4.

  • Vinterbanen er ikke handicaptellende.

Lykke til med spillet!

1,962 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page