top of page

Velkommen til Lagersjefen.no Open!


Åpningsturneringen, Lagersjefen.no Open, er nå åpen for påmelding i Golfbox.

Klasse B (damer) og C (alle med hcp 36-54) arrangeres lørdag 23.april mens Klasse A (herrer) arrangeres søndag 24.april.


I år er det forhåndsbetaling av startkontingent på de fleste turneringer, dvs. at man betaler samtidig som man melder seg på i Golfbox. Melder du deg av innen påmeldingsfristen får du pengene automatisk tilbake. Forhåndsbetaling gjelder også på greenfee for de medlemmene som har medlemskapene Aktiv Greenfee og Passiv.


Påmelding

184 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page