Uttak til Lag-NM Junior gutter


Uttak til Lag-NM Junior gutter, Oslo GK 4-7.august:

Bergen Golfklubb endte på en strålende 7.plass i 2019, og klubben håper at vi også i 2020 kan stille med et godt motivert og forberedt lag!

Laget består av 4 eller 5 spillere. Bergen GK stiller med 4 eller 5 spillere utifra hva som er mest hensiktsmessig og best for laget.Spilleformer i Lag-NM er foursome, fourball og singel.

Spiller 1 og 2:

Adrian Sletten og Sander Lode er forhåndsuttatt.