top of page

Tertnes Holding forlenger avtalen som klubbens hovedsponsor!Tertnes Holding har forlenget avtalen som Bergen Golfklubbs hovedsponsor.

Tertnes Holding har i en årrekke vært klubbens viktigste samarbeidspartner og vi er ekstremt glad for at samarbeidet fortsetter i 2022!

Les mer om Tertnes Holding


47 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page