top of page

Stopp i all idrettslig aktivitet


Myndighetene viderefører tiltakene mot koronavirus og forlenger bl.a. forbudet mot organisert idrettsaktivitet t.o.m. 13.april.


Med utgangspunkt i dette stopper Bergen Golfklubb all idrettslig aktivitet frem til og med 13.april.


Det inkluderer:

-stengt bane

-stengt simulator

-stengt driving range/nett/trening på hull 4

-stopp i treninger/kurs/møter

-stengt klubbhus


Klargjøringen av banen og anlegget til golfsesongen fortsetter som vanlig, og for øyeblikket er planen at vi åpner banen en gang mellom 18-24.april. Dette forutsetter selvfølgelig at det kommer klarsignal fra myndighetene.


Alle henvendelser til Bergen Golfklubb kan rettes til Ørjan Larsen på e-post: orjan@bgk.no eller tlf. 934 46 387.


Bakgrunn:


MYNDIGHETENE VIDEREFØRER TILTAKENE MOT KORONAVIRUS OG FORLENGER BL.A. FORBUDET MOT ORGANISERT IDRETTSAKTIVITET T.O.M. 13. APRIL 2020.

NGF sendte 13. mars ut en melding der vi anbefalte at golfen holdt seg lojale til myndighetenes vedtak om stengning av all organisert idrettsaktivitet t.o.m. 26. mars. Dette gjorde vi for å bidra til dugnaden for å hindre smitte av korona.

Parallelt har vi kontinuerlig jobbet for både å forberede en baneåpning med restriksjoner, og for å få nasjonale myndigheters aksept for en slik åpning. Vi har påpekt at golfen er velegnet til å spille en positiv rolle for folks fysiske og psykiske helse i disse tider.

Nå har myndighetene videreført forbudet mot organisert idrettsaktivitet t.o.m. 13. april 2020. Vi vil fortsette å jobbe hardt og kreativt for å få til løsninger så raskt som mulig, men inntil det foreligger vil NGF fortsatt anbefale at golfen forholder seg lojalt til nasjonale helsemyndigheters vedtak.

Denne siden vil oppdateres løpende etter hvert som ting utvikler seg og avklaringer blir gjort. Forøvrig viser vi til Norges Idrettsforbunds og myndighetenes vedtak og anbefalinger.Informasjon om medlemskap og betaling av kontingent

i forbindelse med koronautbruddet


Medlemskap i en golfklubb/et idrettslag som Bergen Golfklubb er noe annet enn et kundeforhold. Medlemmene utgjør klubben og det finnes ingen eiere eller andre aktører som bidrar med fri og ekstraordinær kapital. Medlemmene avgjør kontingenter og budsjett på årsmøtet, og i perioden mellom årsmøtene har de valgt et styre til å forvalte og drifte klubben etter beste evne.

Medlemmene må betale kontingent på ordinær måte til tross for situasjonen som har oppstått på grunn av koronautbruddet. Bergen Golfklubb har igjen egne forpliktelser å ivareta.

Ingen vet hvor lenge denne meget spesielle situasjonen vil vare, men Bergen Golfklubb mener det er riktig og fornuftig å ivareta de verdiene golfanlegget utgjør. Anlegget må fortløpende vedlikeholdes slik at vi kan benytte det når vi «har kommet over på den andre siden».

Klubben håper at golfens egenart, med at den utøves ute i friluft og med god boltreplass, gjør at vi vil være blant de aller første som kan komme i gang igjen med vår aktivitet. Enn så lenge velger Bergen Golfklubb å delta i den nasjonale dugnaden og følger anbefalingene fra FHI og NGF.

Bergen Golfklubb vil vise forståelse og finne ordninger dersom det er medlemmer som kommer i en vanskelig økonomisk situasjon som følge av koronautbruddet. Kontakt daglig leder, Ørjan Larsen, på orjan@bgk.no eller tlf. 934 46 387 hvis du ønsker å dele opp betalingen av kontingenten eller ønsker andre ordninger.

(Teksten baserer seg på informasjon fra Norges Golfforbund. Les mer informasjon fra Norges Golfforbund om koronautbruddet.)

456 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page