top of page

Siste ordinære åpningsdag av banen blir søndag 15.oktober


Siste ordinære åpningsdag av banen blir søndag 15.oktober.


Etter en golfsesong med rekordmye spill på banen er det fornuftig å stenge ned før slitasjen på greenene og banen ellers blir for stor. Det svært vått på banen etter all nedbøren i høst og det er nesten ingen vekst i gresset. Nødvendig banearbeid og best mulig forhold for neste sesong prioriteres.


Bergen Golfklubb takker alle medlemmer, gjestespillene og samarbeidspartnere

for en flott golfsesong!


Vinterbanen blir åpen onsdag 18.oktober.

Treningsgreenene blir stengt etter 15.oktober.

Driving rangen / "nettet" forblir åpent frem til det er fare for snø.


Regler for vinterspill-fra 18.oktober

 • Banen er kun åpen for medlemmer i Bergen Golfklubb / members only.

 • Vinterbanen er 6 hull. Hull 1-6 er åpen, hull 7-9 er stengt.

 • De ordinære greenene er stengt. Banen er åpen med «vintergreener.» (Green/flagg står ute på fairwayen)

 • Det skal brukes medbrakt matte for alle slag fra gress.Matte selges i proshopen / greenfeeboksen på utsiden av klubbhuset. Pris: kr 125/225 avhengig av type. Vippses til Bergen Golfklubb #12775

 • Det er ikke tillatt å bruke tralle.

 • Alle spillere skal være booket i Golfbox.

 • Merk at enkelte utslagssteder kan være stengt og at sikkerhetsnett kan være tatt ned.

 • Alle medlemmer i Bergen Golfklubb kan spille fritt hele vinteren.

 • Vær obs på at det kan være spillere som trener på hull 4.(På mattene under taket)

 • Det er kun tillatt å stå å trene fra mattene som er under taket på hull 4, ikke andre steder på banen. Kun medlemmer kan trene på hull 4.

 • Vinterbanen er ikke handicaptellende.

Lykke til med spillet!

302 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page