top of page

Simulatoren oppgraderes


Simulatoren i Eidsvåg Fabrikker er for øyeblikket under oppgradering. Planen er at simulatoren blir klar til bruk fra senest 20.oktober.


Simulatoren oppgraderes til Trackman-teknologi, som blir en solid forbedring i forhold til den teknologien som var tidligere i simulatoren. Det blir nye baner og mange muligheter for trening, tester, analyser av svingen og konkurranser med Trackman. Det legges kunstgress i hele simulatoren og kommer ny slagflate, i tillegg til ny PC, touchscreen, prosjektor m.m.


En annen endring blir at man må forhåndsbetale når man booker simulatortimer i Golfbox, på samme måte som mange klubber har innført for betaling av greenfee. Mer informasjon om dette kommer når det nærmer seg åpning.


Det vil fortsatt være mulig å booke faste tider ukentlig igjennom vinteren for grupper og samarbeidspartnere. Ta kontakt med orjan@bgk.no om du ønsker dette. Det vil fortsatt kun være medlemmer av Bergen Golfklubb som kan booke timer i simulatoren i Golfbox. Juniortrening starter opp i begynnelsen av november. Mer informasjon kommer.


219 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page