top of page

Pinsepokalen


Pinsepokalen ble arrangert i strålende solskinn 2.pinsedag.

Vinner av klasse A ble Christian Nilssen Nesse (til høyre på bilde)

Vinner av Klasse B ble Jørgen Hetland Hillestad

Vinner av Klasse C ble Ingrid Hjertåker Lien (til venstre på bildet)


Vi gratulerer vinnerne!


Resultater

186 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page