top of page

Oppdaterte retningslinjer for golfspill

Updated: Apr 5, 2020
  • Banen åpner opp med vintergreener mandag 6.april kl. 10.00.

  • Booking i golfbox. Alle medlemsgrupper har fritt spill på vinterbanen, men årets kontingent må være betalt for å booke/spille. Greenfee for gjestespillere er kr 150. Betales med Vipps til Bergen Golfklubb om proshopen ikke er åpen.

  • Banen har kun 8 hull (hull 9 spilles ikke).

  • Hull 3 spilles som et par 3 hull på ca 100 meter (pga arbeid med sikkerhetsgjerde)

  • Det kan spilles uten vintermatter og tralle kan brukes (leietraller er ikke tilgjengelig)

  • Merk at banen ikke er klar for ordinær sesong. Teeklosser, skilt, markeringer for straffeområder, benker, søppelspann osv. vil ikke være på plass, i tillegg pågår det diverse arbeid på banen.

  • Det kan trenes fra mattene på hull 4 fra torsdag 2.april-søndag 5.april. Lørdag 6.april er hull 4 stengt for trening frem til kl. 16. pga dugnad. Retningslinjer for å begrense koronasmitte ved bruk av golfanlegg gjelder også for trening på hull 4, inkludert at kun annenhver matte kan brukes.

  • Driving rangen /"nettet" og simulatoren i Eidsvåg Fabrikker holder stengt inntil videre.

  • Estimert åpning av banen med ordinære greener er 18-20.april.

  • Proshopen vil ha begrensede åpningstider. Mer info kommer om dette. Alle henvendelser til klubben kan inntil videre rettes til daglig leder Ørjan Larsen på e-post: orjan@bgk.no eller tlf. 93446387.

Alt spill forutsetter at man har satt seg godt inn i

Retningslinjer for å begrense koronasmitte ved bruk av golfanlegg.


Informasjon fra Norges Golfforbund:

HELSEDIREKTORATET HAR ÅPNET FOR ORGANISERT IDRETTSLIG AKTIVITET!I


342 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page