top of page

Ny slopeBanen har i sommer blitt slopet på nytt. Det ser ut som det kun er minimale endringer i forhold til den forrige slopen, men ta gjerne en titt på om du får et annet antall mottatte slag enn tidligere. Endringen er gjeldende og justert i Golfbox fra 28.juli.


Nye slopetabeller


452 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page