top of page

Medlemskap/ utmelding 2022


Alle medlemskap i Bergen Golfklubb er løpende inntil man skriftlig melder seg ut, dette i henhold til NIFs og Bergens Golfklubbs lover. Utmelding av Bergen Golfklubb for 2022-sesongen må sendes skriftlig til klubben på info@bgk.no før 31.12.21. Dette gjelder alle medlemmer, inkludert de som har medlemskap via Veien til Golf-kursene.


De som ønsker å "nedgradere" medlemskapet til et rimeligere medlemskap, må også informere klubben om dette før den 31.12.21. "Oppgradering" fra f.eks et greenfeemedlemskap til et medlemskap med fritt spill kan man gjøre når som helst.

De som var VTG-medlem i 2021 blir satt som Aktiv Greenfee-medlem i 2022 om ikke klubben får annen beskjed. Juniorer settes til det juniormedlemskapet som passer til alderen.

Kontingentene og vilkårene for medlemskapene for 2022 vedtas av medlemmene på årsmøtet i februar 2022. Faktura for kontingentene sendes ut på e-post til medlemmene etter årsmøtet.

Studenter som ønsker et studentmedlemskap må årlig sende kopi av studentbevis til klubben før utsendelse av kontingenter.


171 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page