top of page

Ja, du kan bli bedre i golf!

Updated: Jan 20


Høsten og vinteren er den beste tiden til å forbedre svingteknikken eller teknikken på nærspill/putting.


PGA Club Professional, Marc Rogers, tilbyr instruksjon og trening mandager i simulatoren i Eidsvåg fabrikker.


Ved protimer i simulatoren tilbys bare 50 minutters instruksjonstimer. Pris totalt kr 500 for protime/simulator.


Booking/mer info: E-post: marc@melandgolf.no Tlf. 930 30 881

448 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page