top of page

Invitasjon til Norsk Seniorgolf på Bergen Golfklubb


Fredag 29.juli arrangeres det Norsk Seniorgolf-turnering på Bergen Golfklubb. Turneringen er også åpen for medlemmer av Bergen Golfklubb (i alderen 50 år +) som ikke er medlemmer av Norsk Seniorgolf.

(Startkontingent kr 200 for medlemmer i BGK, som ikke er NSG medlem.)


Turneringen starter kl.15.00 med ordinære starttider.


Påmeldingsfrist 26. juli 2022 kl. 18:00


Velkommen!


Les mer/påmelding

69 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page