top of page

Dugnader lørdag 2.april og søndag 3.april


Det er mye som må ordnes og gjøres klart på banen og anlegget før sesongstart.

Alle medlemmer inviteres derfor til dugnad første helgen i april.


Kl. 10-15. Lunch kl. 12.30. Oppmøte i klubbhuset.


Kle deg fornuftig og ta med arbeidshansker om du har.


Påmelding i Golfbox


Alle medlemmer som bidrar med minimum 5 timers dugnad får et "gavekort" på kr 300 som kan brukes på kaffeavtale, simulatorspill eller greenfeebilletter.


Kan du ikke denne dagen, men ønsker å gjøre dugnad? Kontakt klubben på info@bgk.no

Tlf. 55199180


182 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page