top of page

Blomstergruppen


Ønsker du å være med blomstergruppen og bruke litt tid på hagerelatert dugnadsarbeid for klubben?

Vi planlegger å forskjønne bed og krukker rundt klubbhuset og holde det pent gjennom sesongen. Hvilke oppgaver trives du best med; beskjære busker, rake/koste, luke langs kanter, rydde i bed, legge på bark, plante i potter og bed, m.m.?

Det er ikke nødvendig å legge inn 5 timer i en engang for blomstergruppen, du kan f.eks. velge 2.5 timer eller 1 time om gangen. På den måten kan mange av oss gjør litt jevnlig innsats og det vil straks se flottere ut rundt golfklubben. På grunn av koronasituasjonen kan du velge å jobbe i små grupper eller alene, men du må ta med dine egne arbeidshansker.

Fint vær er meldt og oppgaver kan tildeles på følgende tidspunkter:

  • lørdag 18. april fra kl. 11.00 og utover dagen

  • søndag 19. april mellom kl. 12.00 - 13.00

Tenk på hvor lenge din første dugnadsøkt skal være og ta kontakt med undertegnede for å få tildelt oppgave(r). Hvis du ikke har anledning til å være med denne runden, så meld gjerne din interesse for neste anledning. Hilde Martinussen E-post: hilma@powersim.no Tlf: 481 70 503

108 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page