top of page

Del opp betalingen av kontingenten


Medlemmer som betaler for fritt spill, Aktiv 24 år + og Aktiv 20-23 år, kan dele innbetalingen av kontingenten opp i tre deler: ved forfall (mars), 1.mai og 1.juni. Man deler summen i tre og betaler inn på det KID-nr som sto på orginalfakturaen på alle innbetalingene. Kontingentene for 2021 ble vedtatt av medlemmene på årsmøtet 18.februar og sendes ut på e-post i slutten av februar. Send en e-post til info@bgk.no om du ønsker denne ordningen med oppdeling av kontingenten.

Les mer om medlemskap/kontingenter


456 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page