top of page

Del opp betalingen av kontingenten


Medlemmer som betaler for fritt spill, Aktiv 24 år + og Aktiv 20-23 år, kan dele innbetalingen av kontingenten opp i tre deler: ved forfall (mars), 1.mai og 1.juni. Man deler summen i tre og betaler inn på det KID-nr som sto på orginalfakturaen på alle innbetalingene. Kontingentene for 2021 ble vedtatt av medlemmene på årsmøtet 18.februar og sendes ut på e-post i slutten av februar. Send en e-post til info@bgk.no om du ønsker denne ordningen med oppdeling av kontingenten.


457 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page