top of page

Halv pris for juniorer i simulatoren


For å oppmuntre til mer spill og trening for klubbens juniorer igjennom vinteren, innføres det 50% rabatt på simulatorspill i enkelte tidsrom. Rabatten gjelder følgende tider:

Mandag-Fredag kl. 7-16

Lørdag og Søndag (og helligdager): Kl. 7-11

Rabatten forutsetter det følgende:

1. Tid bookes i golfbox, i juniorens navn

2. Det betales med Vipps innen utgangen av spillet

3. Simulatoren brukes kun av junioren eller av flere juniorer. For familiespill/ spill med voksne gjelder ikke denne avtalen.


159 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page