top of page

Golfspilleren i sentrum


Hvordan kan vi gjøre golfopplevelsen din bedre og klubben bedre?

13. juni blir årets første runde av medlemsundersøkelsen Golfspilleren i Sentrum sendt ut.

1/3 av medlemmene vil få spørreskjemaet på e-post den 13.juni.

Alle medlemmene vil motta undersøkelsen i løpet av sesongen.

Sett av 10 minutter og svar på undersøkelsen. Svarfristen er to uker.

For at vi skal bli en bedre klubb for medlemmene, at dere skal trives i klubben og få gode golfopplevelser, ønsker vi få tilbakemelding og høre din mening om hvordan du opplever klubben - klubbens miljø, aktiviteten og treningstilbudet, banen, o.s.v.

Med vennlig hilsen

Bergen Golfklubb


54 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page