top of page

Invitasjon til frivillighet/dugnadsmøte


Bergen Golfklubb trenger DIN hjelp!

Alle klubbens medlemmer inviteres til et informasjonsmøte om frivillighet/dugnadsarbeid i Bergen Golfklubb, tirsdag 26.mars kl. 18.00 i klubbhuset. På møtet blir det informasjon om hvilke oppgaver det trengs frivillig hjelp til fra medlemmene i 2019.

Bergen Golfklubb er et idrettslag som har behov for medlemmenes innsats for at vi skal kunne drive klubben etter medlemmenes ønsker (ref. BGK Virksomhetsplan 2016-2019 og Handlingsplan 2019 fra årsrapporten)

Vedlagt er oversikt over frivillighets og dugnadsarbeidet i klubben. Vi viser til sak om organisasjonsplan på årsmøtet hvor styret kommenterer at vi i 2019 vil prøve oss litt frem med organiseringen og fra 2020 vil ha en mer komplett modell for fremtiden. Fokuset er uansett på «oppgaver» som trengs å løses, og ikke oppbygning av en gammeldags komitèstuktur på arbeidet.

Vi ønsker ideelt sett å en å ha en Frivillighetskoordinator i klubben. Dette er en person som jobber sammen med styret og de ansatte i klubben med å organisere et best mulig frivillighetsapparat. Oppgaver vil være å være et bindeledd mellom styret/administrasjonen og medlemmene, holde kontakt med de forskjellige lederne av «oppgavene», hjelpe til med å rekruttere frivillige til nødvendige oppgaver osv. Vi ønsker også en frivillig leder for de fleste oppgavene, som kan jobbe sammen med de ansatte for å koordinere arbeidet. Verken Frivillighetskoordinator eller frivillig leder for de spesifike oppgavene er absolutt nødvendig, men er ønskelig. Dette blir også diskutert på møtet den 26.mars, men ta gjerne kontakt med daglig leder Ørjan Larsen om du kan være interessert i noen av disse lederoppgavene.

Det er i hovedsak disse oppgavene det trengs frivillig innats til.

Vi viser også til kontingentene med noter/kommentarer som ble vedtatt på årsmøtet:

- Note A: Den ordinære kontingenten faktureres i februar. I tillegg faktureres det kontingent på kr 750 i november for medlemmer mellom 13-67 år. De som har utført frivillighetsarbeid/dugnad i 5 timer i sesongen blir fritatt fra å betale kontingenten på kr 750.

-Alle medlemmer som ikke inngår under Note A i forhold til frivillighetsarbeid/dugnad, har muligheten til å utføre 3 timer dugnad og få et gavekort på 2 simulatortimer eller 2 x 9 hulls greenfee.

Vi håper på godt oppmøte på møtet!

Om du ikke kan delta på møtet men ønsker å ta del i et spesifikt frivillig arbeid kan du kontakte Ørjan Larsen på orjan@bgk.no Tlf. 93446387.


296 views0 comments

Recent Posts

See All

Reduserte åpningstider 18-21.juli

I perioden torsdag 18.juli t.o.m. søndag 21.juli blir det reduserte åpningstider i proshop/klubbhus: Torsdag 18.juli: kl. 10-18 Fredag 19.juli: kl. 10-18 Lørdag 20.juli: kl. 10-17 Søndag 21.juli: kl.1

bottom of page