top of page

Bergen Golfklubb-Sesongen 2018


Vi takker medlemmer, samarbeidspartnere og gjestespillere for sesongen 2018 ! Her er en liten video som oppsummerer noen av årets hendelser på Bergen Golfklubb.


78 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page