top of page

Invitasjon til Johan J. Horns Minneturnering


Velkommen til Bergen Golfklubb og Johan Horns minneturnering 2018 som spilles den 19. august. Johan Horns minneturnering er en åpen turnering der alle inntekter ved turneringen går til støtte og utvikling av juniorarbeidet i klubben.


162 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page