top of page

Nytt Veien til Golf-kurs!


Nytt Veien til Golf-kurs starter mandag 27.august. Kurs: kr 1600 (rabatter for juniorer og studenter) 20% rabatt på kursavgiften med BT Fordel

Medlemskap resten av 2018: Kun kr 1000 Medlemskap resten av 2018 + hele 2019: Kun kr 4000.


55 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page