top of page

Lag-NM laget for herrer er klart


Bergen Golfklubb spiller i år Lag-NM Herrer i 1.divisjon på Norsjø GK. Målsetningen i år er seier og opprykk til elitedivisjonen. Klubben stiller med de 4 spillerne som vil gi klubbens best mulighet for å nå målsetningen.

De 4 spillerne som er uttatt er:

Vetle Marøy

Ole Ramsnes

Adrian Sletten

Edevard Hvide

Vi ønsker spillerne lykke til med Lag-NM 1.div 20-22.juli!

Laget er uttatt av Sportslig råd for Lag-NM; Vetle Marøy, Ole Ramsnes og Ole Åstveit, og av Sportslig leder, Ørjan Larsen.


132 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page