top of page

Viktige frister


Vi håper selvfølgelig at ingen ønsker å melde seg ut av klubben, men uansett: fristen for utmelding av klubben eller endring av medlemskap til en rimeligere kontigentgruppe er som alltid den 31.12.

En eventuell utmeldelse eller endring skal sendes skriftlig til klubben. Dette gjelder alle medlemmer, også VTG-medlemmer og juniorer. De som var VTG-medlem i 2017 blir satt som Greenfeemedlem i 2018 om vi ikke får annen beskjed. Oppgradering til Årskort/Aktiv kan gjøres når som helst. Har du en annen klubb som hjemmeklubb og ønsker å ha Bergen Golfklubb som hjemmeklubb, må du meddele din nåværende hjemmeklubb om det før den 31.12. Alle som står som medlem 1.1.18 må betale kontigent for 2018, dette i henhold til klubbens og NIFs lover.Satsene på kontigentene for 2018 blir bestemt av medlemmene på årsmøtet i februar 2018.


143 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page