top of page

Viktige frister


Vi håper selvfølgelig at ingen ønsker å melde seg ut av klubben, men uansett: fristen for utmelding av klubben eller endring av medlemskap til en rimeligere kontigentgruppe er som alltid den 31.12.

En eventuell utmeldelse eller endring skal sendes skriftlig til klubben. Dette gjelder alle medlemmer, også VTG-medlemmer og juniorer. De som var VTG-medlem i 2017 blir satt som Greenfeemedlem i 2018 om vi ikke får annen beskjed. Oppgradering til Årskort/Aktiv kan gjøres når som helst. Har du en annen klubb som hjemmeklubb og ønsker å ha Bergen Golfklubb som hjemmeklubb, må du meddele din nåværende hjemmeklubb om det før den 31.12. Alle som står som medlem 1.1.18 må betale kontigent for 2018, dette i henhold til klubbens og NIFs lover.Satsene på kontigentene for 2018 blir bestemt av medlemmene på årsmøtet i februar 2018.


144 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page