top of page

Vinterens baneprosjekter


I henhold til Virksomhetsplan for Bergen Golfklubb 2016-2019 skal drenering av fairwayene være ett av klubbens hovedprioriteringer i perioden. Banemannskapet er allerede godt i gang med vinterens baneprosjekter. De planlagte prosjektene er:

 • Drenering fairway hull 5 (andre del)

 • Fikse ødelagt grøft på fairway hull 3

 • Fikse ødelagt grøft på fairway hull 2

 • Fikse områder fairway venstre hull 8

 • Drenering ved green 5

 • Gangvei tee hull 8 + evt. drenering

 • Sti opp mot greenen hull 2

 • Nytt kunstgress rød nr 1 + vinkling

 • Drenering fairway nr. 6

 • Drenering område mellom hull 1 og 7

 • Drenering greenområde 4

 • Diverse drenering og trefelling


245 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page