Valg av styre/kontrollutvalg


I henhold til Bergen Golfklubbs lover skal medlemmene velge styre og kontrollutvalg på klubbens årsmøte - foreløpig planlagt til 18.februar 2021. Forslag på kandidater, med begrunnelse, kan sendes til klubbens valgkomitè innen 8.desember. Valgkomiteen ønsker spesielt forslag på kvinnelige kandidater.

Egenskaper som kan være viktig for styreverv, utenom stort engasjement for klubben, er blant annet:

-kompetanse/interesse for frivillighetsarbeid

-erfaring fra annet styrearbeid og andre golfverv

-lederkompetanse

-økonomisk kompetanse