top of page

Valg av styre/kontrollutvalg


I henhold til Bergen Golfklubbs lover skal medlemmene velge styre og kontrollutvalg på klubbens årsmøte - foreløpig planlagt til 18.februar 2021. Forslag på kandidater, med begrunnelse, kan sendes til klubbens valgkomitè innen 8.desember. Valgkomiteen ønsker spesielt forslag på kvinnelige kandidater.

Egenskaper som kan være viktig for styreverv, utenom stort engasjement for klubben, er blant annet:

-kompetanse/interesse for frivillighetsarbeid

-erfaring fra annet styrearbeid og andre golfverv

-lederkompetanse

-økonomisk kompetanse

-juridisk kompetanse

-golf/idrettserfaring

-anleggskompetanse

-forbindelser innen media/kommunikasjon/sponsormarkedet

-kompetanse og interesse for andre tema relatert til klubbens- og NGFs virksomhetsplaner og lover

Forslag på kandidater kan sendes til valgkomitèens leder:

Lisbeth Vik: lisbevik@broadpark.no Tlf. 951 39 301


eller til de andre medlemmene i valgkomiteen:

Tom Birkeland: tom.birkeland@icloud.com

Kristoffer Steine: steine@newthink.no

Jakob Meyer Nilsen (Vara) : jakob-meyer.nilsen@bkk.no

Dokumenter for klubbens virksomhetsplan, lover, årsmøtepapirer osv finner du her

Ny virksomhetsplan for golf-Norge 2020-23 finner du her


458 views0 comments

Recent Posts

See All

Reduserte åpningstider 18-21.juli

I perioden torsdag 18.juli t.o.m. søndag 21.juli blir det reduserte åpningstider i proshop/klubbhus: Torsdag 18.juli: kl. 10-18 Fredag 19.juli: kl. 10-18 Lørdag 20.juli: kl. 10-17 Søndag 21.juli: kl.1

bottom of page