top of page

RSV og Socony Cup ferdigspilt


RSV-pokalen og Socony Cup ble ferdigspilt i dag. Begge er klassiske matchplayturneringer som har blitt spilt i mange tiår. Mange matcher i begge turneringene ble ferdigspilt denne uken. Matchene ble avviket over 9 hull slik at turneringene skulle bli ferdigspilt før greenene stenger på mandag.

Socony Cup ble vunnet av Christoffer Solheim og Alexander Haukedal. De slo Terje Mellingen og Kjetil Johannesen på første omspillshullet. Socony Cup er en greensome parturnering som i sin tid ble oppsatt av Rasmus Figenschou og Soccony Oil Company.

RSV, en individuell matchplayturnering, ble vunnet av Johnny Alveim, som vant 1-opp mot Alexander Haukedal. RSV-pokalen ble orginalt oppsatt av et nederlands oljeselskap. Dessverre er de orginale pokalene til både Socony Cup og RSV forsvunnet, som mange andre av klubbens historiske pokaler.

Begge turneringene er i utgangspunktet populære turneringer, men det trengs litt oppstramming skal turneringene overleve. Klubben må bli bedre på å markedføre turneringene og kommunisere resultater underveis. Spillerne i turneringene må bli flikere til å forholde seg til oppsatte tidsfrister for når matchene må bli avviklet.


161 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page