top of page

Ny innsamlingsrekord i Pink Cup


Stor takk til alle som bidro med å støtte kreftsaken under Pink Cup på Bergen Golfklubb den 14.juni. Over kr 35,000 ble samlet inn under arrangementet. Hele beløpet blir videresendt til kreftforeningen.


86 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page