top of page

Innkalling til årsmøte 2017


Årsmøte blir avholdt tirsdag 7.mars Kl. 18.00 i klubbhuset.

Innkomne saker må være klubben i hende innen tirsdag 21. februar. (kan sendes på epost: info@bgk.no eller til Bergen Golfklubb, Postboks 4, Øvre Ervik, 5876 Bergen.)

Sakspapirene blir sendt ut på e-post tirsdag 28.feb og blir tilgjengelig i klubbhuset onsdag 1.mars.

Dagsorden årsmøte 7.3.2017

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle klubbens årsmelding 2016 5. Behandle klubbens regnskap for 2016 i revidert stand 6. Behandle forslag og saker 7. Fastsette medlemskontigent 2017 8. Vedta klubbens budsjett 2017 9. Behandle klubbens organisasjonsplan. 10.Utdeling av Johan J. Horns Talentstipend for juniorer 11.Valg

a) Leder og nestleder b) 5 styremedlem og 2 varamedlem c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan d) Kontrollkomité med minst to medlemmer e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.


209 views0 comments

Recent Posts

See All

Reduserte åpningstider 18-21.juli

I perioden torsdag 18.juli t.o.m. søndag 21.juli blir det reduserte åpningstider i proshop/klubbhus: Torsdag 18.juli: kl. 10-18 Fredag 19.juli: kl. 10-18 Lørdag 20.juli: kl. 10-17 Søndag 21.juli: kl.1

bottom of page