top of page

Årsmøte 2021


Årsmøtet i Bergen Golfklubb blir avholdt torsdag 18.februar Kl. 18.00. Årsmøtet blir avholdt digitalt på Teams i henhold til de retningslinjene klubben har fått fra NGF/NIF. Alle som ønsker å delta på det digitale årsmøtet må melde seg på på forhånd.


1. Påmelding:

Påmelding som «turnering» i Golfbox på denne linken Årsmøte 2021.

Man finner ikke «turneringen» under den vanlige turneringsoversikten, linken må brukes. Når det står «Du er påmeldt turneringen» er du påmeldt til årsmøtet, og du kan bare logge ut igjen fra Golfbox.


Du kan også kan du melde deg på til info@bgk.no.


Du må selv sjekke at e-postadressen din registrert i Golfbox er riktig. Det er den videre informasjon om årsmøtet sendes til.


Frist for påmelding er onsdag 17.februar kl. 12.00


2. Link til Teams:

I forkant av årsmøtet (onsdag ettermiddag eller torsdag formiddag) sendes det ut en link til Teamsmøte på e-post til hver enkelt påmeldt.


Hver enkelt stemmeberettiget må være pålogget på egenhånd. Dvs at to eller flere stemmeberettigede ikke kan dele PC/Teamslink. Dette går på hvordan hver stemme dokumenteres.


Vi anbefaler de som ikke skulle ha brukt Teams tidligere til å sette seg inn i hvordan det fungerer i forkant av årsmøtet. Kortversjonen av bruk er: Klikk på linken du mottar; trykk på "bli med på møtet"; sjekk er at kameraet og mikrofonen er slått av når du ikke har ordet; lyden må være på; kommentarfelt brukes om man ønsker ordet.


Mer informasjon om selve gjennomføringen av årsmøtet i digitalt format kommer sammen med Teams linken/eller ved oppstarten av årsmøtet.


3. Sakspapirer

Her finner du sakspapirene til årsmøtet:
Hver enkelt som deltar på årsmøtet må selv sørge for tilgang til sakspapirene under selve årsmøtet.


4. Stemmerett

Fra Bergen Golfklubbs lover:


For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av Klubben i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Klubben.164 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page