Stipender

Bergen Golfklubb deler hvert år to stipender til klubbens juniorer:

Johan J. Horns talentstipend for juniorer og Tertnes Holding Juniorstipend

Johan J. Horns talentstipend for juniorer:

«Juniorstipendet skal tildeles en gutt eller jente i alderen 12-19 år, som er amatør, og som totalt sett kan vise til gode turneringsresultater, stor fremgang gjennom sesongen, har stor treningsiver, og samtidig har bidratt til et godt miljø i sin klubb og blant sine medspillere. Stipendet beløper seg til kr.10.000, og skal benyttes i henhold til amatørregler og stipendets statutter; til utgiftsdekning ved turneringer, trening e.l.»

Klubbens pro, daglig leder, styreleder og juniorleder velger ut vinnerne.

Stipendet deles ut på Bergen Golfklubbs årsmøte i februar/mars.

Vinner 2021: Trym Moltumyr

Vinner 2020: Andreas Stald

Vinner 2019: Simen Johannessen

Vinner 2018: August Hvide

Vinner 2017: Sander Lode

Vinner 2016: Sverre Haugervåg

Vinner 2015: Adrian Sletten

Vinner 2014: Karen Landøy

Vinner 2013: Markus Braadlie

Vinner 2012: Renate Grimstad

Tertnes Holding Juniorstipend:

To juniorer, i utgangspunktet en gutt og en jente, blir hvert år tatt ut for å dra på en kvalitets treningssamling med en av klubbens trenere før sesongstart.

Stipendet er på totalt kr 25.000.

Klubbens pro og daglig leder velger ut vinnerne, i samråd med styreformann og juniorkomitèleder.

Stipendet deles ut på junioravslutning e.l. om høsten/vinteren.

Vinnere 2022: Amine Solheim Rabben og Andreas M. Stald

Vinnere 2021: Lisa Bildøy Larsen og Trym Moltumyr

Vinnere 2020: Adrian Sletten og Sander Lode

Vinnere 2019: Adrian Sletten og Sander Lode

Vinnere 2018. Adrian Sletten og Sander Lode