top of page

Medlemstrening for damer


Bergen Golfklubb inviterer til dametrening for klubbens medlemmer.

Instruktør Marthe Wold ønsker å dele sine kunnskaper med deg slik at du skal få så mye glede av golfen som mulig.


Max. 6 stk. Pr.gruppe

Treningsavgift: Kr 800 pr.pers (betales i proshopen før første trening)

Treningstider:

Tirsdag 3.mai, 10.mai, 24.mai, 31.mai, 7.juni og 14.juni.

Gruppe 1: Kl. 18-19, Gruppe 2: kl. 19-20, Gruppe 3: kl. 20-21


Påmelding


450 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page