top of page

Invitasjon til RSV-pokalen og Socony Cup


Påmelding til RSV-Pokalen og Socony Cup er åpen i golfbox, med påmeldingsfrist 6.mai. Første runde skal spilles i løpet av mai.

RSV-Pokalen er en individuell match-play turnering, hvor man avtaler spilletid med motstanderen innenfor fastsatte perioder.

Socony Cup er en match-play turnering for lag, som gjennomføres på samme måte som RSV-pokalen.

Alle medlemmer kan delta i turneringene. Matchplay er en morsom spilleform og vi oppfordrer medlemmene til å melde seg på.

Ansvarlige for RSV-pokalen og Socony Cup i 2023 er Kjetil Johannessen og Sindre Kvalvågnes.


På bildet: vinnerne av Socony Cup 2021: Daniel Fauskanger Larsen og Rune Larsen.


Påmelding

215 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page