top of page

Ekstra Wilson demodag med ekstra gode tilbud


Tirsdag 14.juni mellom kl. 15-18 er det satt opp en ekstra Wilson demodag med ekstra gode tilbud og rabatter:

  • 20% rabatt på alle kjøp/bestillinger

  • 30 % rabatt på alle kjøp/bestillinger for juniorer

  • 3 for 2 på wedger

  • Info/testing av Wilsonballer

Møt opp på driving rangen på Bergen Golfklubb mellom kl. 15-18 så får du god hjelp til å prøve/få tilpassede køller av Wilsons produktekspert!


70 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page