top of page

Damegruppen

Damegruppen gir muligheter for organisert trening, felles samlingspunkter for banespill og sosialt samvær. Vi ønsker velkommen til våre onsdagsturneringer med starttid kl. 16:10. De er mulig å spille både 9 eller 18 hull de fleste onsdager. Påmelding må skje innen kl. 22:00 søndag før turnering i Golfbox. Turneringsavgiften på kr. 50,- dekker premier til beste plasseringer på damedagene gjennom sesongen. Premieutdeling skjer på årets vårfest og høstfest.

Vi kan nås på e-post: damegruppen@hotmail.com

eller telefon Siren Larsen (Hovedkontakt): 95094218

Onsdagsturneringene til damegruppen i Golfbox

 

Link til Ladies Tour i Golfbox

Damegruppens Facebookside

bottom of page