top of page

Junior &  Elitekomitèen

 

Se her for fullstendig informasjon om klubbens juniorvirksomhet.

Junior- og Elitekomitéen har ansvaret for å gjennomføre klubbens sportslige aktiviteter for juniorspillere og elitespillere. Komitéen tilrettelegger alle treningsaktiviteter i samarbeid med klubbens pro, sørger for påmelding til turneringer, arrangerer foreldrekontakt for juniorgruppen, arrangerer tilstellinger for gruppene, samt mye annet som naturlig hører til under komitéen.

Vår pro er Ørjan Larsen som også vil være klubbens sportslige ansikt utad og vil jobbe i tett kontakt med Junior- og Elitekomitéen. Han vil også være en sentral person i arbeidet med klubbens elitesatsning.

Styreansvarlig Junior&Elitekomitèen: Rolv Grimstad

Instruks for komitèer og grupper

bottom of page