Sakspapirer til årsmøtet

13 Feb 2020

 

Årsmøtet blir avholdt torsdag 20.februar Kl. 18.00 i klubbhuset.

 

Dagsorden årsmøtet 20.2.2020:


1. Godkjenne de stemmeberettigede.

 

2. Velge dirigent(er).

 

3. Velge protokollfører(e).

 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

 

5. Godkjenne innkallingen.

 

6. Godkjenne sakslisten

 

7. Godkjenne forretningsorden.

 

8. Behandle Klubbens årsberetning.

 

9. Behandle Klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.

 

10. Behandle forslag og saker.

 

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

 

12. Vedta Klubbens budsjett.

 

13. Behandle Klubbens organisasjonsplan.

 

14.Utdeling av Johan J. Horns Talentstipend for juniorer

 

15. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og ett varamedlem.

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan. 

 

16. Engasjere revisor til å revidere Klubbens regnskap.

 

 

Sakspapirer årsmøtet 2020

 

Sakspapirene er sendt ut til alle medlemmene i BGK Nytt 2/2020 den 13.februar. 

​Sakspapirene vil også være tilgjengelig for gjennomlesning i klubbhuset fra torsdag 13.februar kl. 18.00

Vi ber medlemmene ta med en egen kopi av sakspapirene til årsmøtet.

 

 

Andre linker:

Lover for Bergen Golfklubb

Protokoll årsmøtet 2019, Sakspapirer årsmøtet 2019 m.m.

 

Please reload

Siste nyheter
Please reload

Arkiv
Please reload

Følg oss på Facebook
  • Facebook Basic Square
Åpningstider proshop/klubbhuset:
Fra november er det "fleksible" åpningstider av klubbhuset.
Klubbhuset er stort sett bemannet:
Mandag-Torsdag: Kl. 09.30 - 14.00
men kan også være stengt i perioder i dette tidsrommet.
Kontakt daglig leder Ørjan Larsen på tlf.93446387, e-post: orjan@bgk.no
om du har spørsmål, eller trenger noe fra administrasjonen/proshop.
Besøksadresse:
Ervikveien 120 
5106 Øvre Ervik


 
Postadresse:
Postboks 4-Øvre Ervik
5876 Bergen
 
E-post: info@bgk.no
 
Tlf Proshop/Administrasjon: 
55 19 91 80
 
  • Facebook - White Circle