Årsmøte 2019

12 Feb 2019

Årsmøtet blir avholdt tirsdag 19.februar Kl. 18.00 i klubbhuset.

 

Dagsorden årsmøtet 19.2.2019


1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle klubbens årsmelding 2018
5. Behandle klubbens regnskap for 2018 i revidert stand
6. Behandle forslag og saker
7. Fastsette medlemskontigent 2019
8. Vedta klubbens budsjett 2019
9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
10.Utdeling av Johan J. Horns Talentstipend for juniorer
11.Valg

a) Leder og nestleder
b) 5 styremedlem og 2 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
d) Kontrollkomité med minst to medlemmer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

 

Sakspapirer til årsmøtet 2019

 

Lover for Bergen Golfklubb

 

Andre klubbdokumenter

Please reload

Siste nyheter

2 Dec 2019

20 Nov 2019

Please reload

Arkiv
Please reload

Følg oss på Facebook
  • Facebook Basic Square
Åpningstider proshop/klubbhuset:
Fra november er det "fleksible" åpningstider av klubbhuset.
Klubbhuset er stort sett bemannet:
Mandag-Torsdag: Kl. 09.30 - 14.00
men kan også være stengt i perioder i dette tidsrommet.
Kontakt daglig leder Ørjan Larsen på tlf.93446387, e-post: orjan@bgk.no
om du har spørsmål, eller trenger noe fra administrasjonen/proshop.
Besøksadresse:
Ervikveien 120 
5106 Øvre Ervik


 
Postadresse:
Postboks 4-Øvre Ervik
5876 Bergen
 
E-post: info@bgk.no
 
Tlf Proshop/Administrasjon: 
55 19 91 80
 
  • Facebook - White Circle