top of page

Velkommen til Lagersjefen.no Open!


Åpningsturneringen, Lagersjefen.no Open, er nå åpen for påmelding i Golfbox.


Lagersjefen.no Open arrangeres i samarbeid med Lagersjefen AS, som gjør det lett å leie Minilager i Bergen.


Lagersjefen.no er en turnering for klubbens medlemmer.


Startkontingent er NOK 165 per deltager. For spillere som er Aktiv greenfee-medlem i BGK kommer Greenfee i tillegg, kr 310.


Det spilles i 3 klasser oppdelt på kjønn og handicap.


Klasse A (herrer) arrangeres lørdag 22.april, mens Klasse B (damer) og C (alle med hcp 36-54) arrangeres søndag 23.april.


Velkommen til sesongen 2023!
413 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page